State Quarter


Uitgifte

Elk jaar werden er vijf 25cent ("Quarter") munten uitgegeven. Dus elke 73 dagen een nieuwe. De eerste State Quarter verscheen op 1 januari 1999 en de laatste State Quarter werd op 29 november 2009 uitgegeven.
De munten verschenen in dezelfde volgorde waarin de staten lid van de Verenigde Staten geworden zijn.

Oorspronkelijk was de serie alleen bedoelt voor de 50 staaten van de Verenigde Staaten, zodat na 10 jaar alle munten uitgegeven zouden zijn. Echter werd in het jaar 2007 besloten, vanwege het grote succes van het State Quarter programma, de serie uit te breiden op het District of Columbia en op de volgdende buitengebieden van de Verenigde Staaten:
Dit betekend, dat in het jaar 2009 zes State Quarter munten verschenen.

Voorkant

De voorkant van de munt, die bij elke staat gelijk is, is een aangepaste versie van de normale Quarter. De woorden „United States of America“, „Quarter Dollar“, „Liberty“ en „In God We Trust“ worden in plaats van op de achterzijde van de munt op de voorzijde geslagen. Dit om de achterkant van de munt de ruimte te geven voor het nieuwe ontwerp.

State Quarter voorkant

Achterkant

Het ontwerp van de achterkant van de munt heeft altijd betrekking tot de uitgiftestaat van de munt. Meestal toont het een traditie, een historische gebeurtenis of een symbool dat typisch voor de staat is.

Het ontwerp van de State Quarter wordt steeds van een inwoner van de uitgevende staat gemaakt.

Ondanks alle verschillende ontwerpen van de staaten hebben alle munten iets gemeen. Het Amerikaanse motto „E Pluribus Unum“ is in elk ontwerp van de achterzijde geintegreerd.